Registrace do okrskových volebních komisí byly ukončeny. Delegace za Českou pirátskou stranu byly na obecní úřady (do jejich datových schránek) odeslány 11. 12., o tomto odeslání byli všichni delegovaní informováni e-mailem.