Volby do obecních zastupitelstev a Senátu 2022

INFO K REGISTRACÍM

Registrace pro letošní volby byly o půlnoci z 15. na 16. 8. 2022 ukončeny.

INFO K VOLBÁM

Všechny registrace jsme v zákonné lhůtě do 24. 8. 2022 doručili na příslušné úřady.

Volby do obecních zastupitelstev a Senátu 2022 proběhnou ve dnech 23. a 24. září (2. kolo Senátních voleb v termínu 30. září a 1. října).

POZOR!

Pokud patříte mezi řádně a v termínu registrované zájemce, hlídejte si v termínu 24. 8. - 2. 9. svoji poštovní, e-mailovou nebo datovou schránku, zvedejte neznámá telefonní čísla a jako poslední možnost kontrolujte elektronickou úřední desku obce.

Elektronickou úřední desku dohledáte jednoduše v internetovém prohlížeči, zadejte do vyhledávání např.: elektronická úřední deska Hlásná Třebaň.

Důvodem pro hlídání elektronické úřední desky je, že některé obce využívají možnosti volebního zákona.

Dle volebního zákona musí delegované osobě zaslat úřad pozvánku na 1. zasedání okrskové volební komise, ale pokud zveřejní termín na elektronické úřední desce obce, považuje se tím pozvánka za doručenou (bez ohledu na to, zda skutečně doručena byla).

INFO K OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI

Pokud zjistíte, že se nemůžete voleb zúčastnit, adresujte omluvu přímo úřadu, jehož komisi jste si zvolili při registraci.

Pokud zjistíte, že se nemůžete voleb zúčastnit až po účasti na 1. zasedání komise, je vaší povinností adresovat omluvu přímo vylosovanému předsedovi komise.

Pokud jste se omluvili z 1. zasedání komise, může vám být zkrácena o tuto neúčast celková odměna, a to bez ohledu na to, že jste se řádně omluvili. 1. zasedání komise se už počítá do práce komise, takže máte dle zákona nárok na placené volno zaměstnavatelem.

Pokud patříte mezi členy komise, kde se konají i volby do Senátu PČR, a nezúčastníte se případného 2. kola, bude vám celková odměna za odvedenou práci krácena minimálně na 2/3 odměny celkové.

  • V praxi to znamená, že do práce člena komise, který se zúčastnil 2. kola voleb, je započteno i sčítání hlasů, takže poměrná část odměny se dělí mezi hodiny odvedené práce u člena komise, který pracoval v 1. kole, a mezi člena komise, který pracoval v kole druhém.

ODMĚNA ZA PRÁCI V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI

  • řadovému členovi 1 800 Kč
  • místopředsedovi a zapisovateli 2 100 Kč
  • předsedovi 2 200 Kč

Předseda, místopředseda a zapisovatel mají ze zákona nárok na vyšší zvláštní odměnu. Důvodem jsou větší požadavky na tyto funkce a povinnost účastnit se školení.

V případě konání dalšího kola senátníchch voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, místopředsedu a předsedu.

Odměna se zvyšuje o 400 Kč i v případě komunálních voleb v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze.

Což v praxi znamená, že:

Tam, kde se konají volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do Senátu a volby do Senátu budou dvoukolové, bude členovi komise, který není předsedou, místopředsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání komise, náležet odměna ve výši 2 900 Kč (1 800 Kč + 400 Kč + 700 Kč). Zapisovateli a místopředsedovi by pak náležela odměna ve výši 3 500 Kč (2 100 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč) a předsedovi 3 600 Kč (2 200 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč).

Z odměny člena komise se odvádí sociální pojištění. Podrobnosti ke srážkám a případně i úlevě na dani si vyžádejte na 1. zasedání komise.

Termín pro vyplacení odměny Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti komise obecní úřad, pod který spadala okrsková volební komise.

Činnost komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (v případě voleb do Senátu za předpokladu, že nebyl podán návrh na soudní přezkum). Státní volební komise vyhlašuje výsledky zpravidla nejbližší úterý po volbách.