Tento formulář slouží výhradně pro zabezpečené předání vašich osobních údajů poté, co jste již byli kontaktováni zástupcem příslušného krajského sdružení Pirátů. V případě, že jste kontaktováni nebyli a přesto formulář vyplníte, je sice možné, že se vám následně ozveme, rozhodně to ale nezaručujeme.

I letos na podzim bude třeba dohlédnout na regulérnost voleb do zastupitelstev obcí 5.-6. října 2018. Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu (probíhá zpravidla na prvním zasedání komise) dosáhl věku nejméně 18 let a není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Na rozdíl od voleb sněmovních a prezidentských budeme moci ve volbách na podzim 2018 delegovat členy do komisí jen v těch obcích (a v případě senátních voleb v těch volebních obvodech), kde budeme kandidovat. Proto si delegace do komisí pro komunální a senátní volby budou zajišťovat jednotlivá krajská sdružení Pirátů, jimž jsme předali kontakty na zájemce z minulých voleb.

Navíc vzhledem k tomu, že tento druh voleb je z hlediska zjišťování výsledků hlasování nejnáročnější, pravděpodobně budou kritéria pro výběr členů komisí přísnější a mohou zahrnovat i osobní pohovor.

Poté, co vás zástupce krajského sdružení kontaktuje a schválí vaše delegování do komise, bude nutné předat mu vaše osobní údaje vyžadované zákonem. To můžete učinit buď osobně nebo prostřednictvím tohoto formuláře. Buďte, prosím, pečliví při vyplňování údajů, včetně telefonního čísla a e-mailu. Trvalý pobyt musí být vyplněn přesně podle občanského průkazu. Chybné údaje mohou způsobit komplikace při delegaci či komunikaci.

Výběrem čísla okrsku nám sdělujete jen svou preferenci, nemůžeme zaručit, že vás budeme delegovat právě do vybraného okrsku. Jestliže nějaký okrsek není v nabídce, je již obsazen. (Pokud se vám po výběru ulice nezobrazuje okrsek, o němž jste si jisti, že do něj daná ulice patří, zkuste zvolit okrsek bez výběru ulice.)

Návod pro členy okrskových volebních komisí
Mapa pro snadnější vyhledání okrsku

Volební okrsek
Osobní údaje
Trvalý pobyt
Souhlasy