Volby Prezidenta České republiky 2023

Volby Prezidenta České republiky proběhnou ve dnech 13.-14. ledna a 27.-28. ledna 2023.

Registrace byly uzavřeny 1.12.2022.

Manuál pro komisaře si můžete stáhnout zde - https://wiki.pirati.cz/ao/navody/komise-manual

Manuál byl k 27.1. doplněn o informace ohledně pořádku a agitace ve volební místnosti a okolí, zvláštních odměn a náhrady výdělku a další drobnosti.


INFO K REGISTRACÍM

  • Odeslání delegací úřadům proběhlo 7. a 8. 12. 2022.,

  • První zasedání komisí by mělo proběhnout mezi dny 14.12. a 22.12. Sledujte své emaily a úřední desky, aby vám neunikla pozvánka.

  • V nejbližších dnech zveřejníme a rozešleme Manuál pro komisaře.

  • Přednostní registrace (pravidelní komisaři, kteří nám dali souhlas se zasláním pozvánky pro další volby) proběhly od 28.10.2022. Registrace pro širokou veřejnost byly otevřeny od 7.11.2022. Všechny registrace byly uzavřeny 1.12.2022.


Dle zákona o volbě prezidenta republiky https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275

§ 18 Členství v okrskové volební komisi

(1) Členem okrskové volební komise může být občan,

a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2† a

c) který není kandidátem na prezidenta republiky.

†) § 4 odst. (2) zákona Překážkami v právu volit jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.