Připravujeme registrace do OVK pro volby do zastupitelstev krajů 2020. Pokud jste o to v minulosti projevili zájem, budou vás kontaktovat naši registrátoři.

Návod pro členy okrskových volebních komisí

Mapa pro snadnější vyhledání okrsku